Tám phương vị trong phòng khách là gì?

Hỏi: Tôi nghe nói về trong tại nhà hoặc tại công ty, hoặc phòng làm việc có tám phương vị, mỗi phương vị đại biểu cho vận thế của phương vị đó. Nhưng tôi không hiểu rõ nội dung của tám phương vị này trong đại biểu cho vận thế như thế nào?

TTPK

Trả lời: Phòng khách tại nhà hoặc phòng khách tại công ty, hoặc phòng làm việc, là nơi thuyền xuyên tập trung của các thành viên trong gia đình, hoặc khách của công ty, hoặc phòng làm việc của mỗi người.

Vì vậy trong đại biểu cho vận thế của mọi người trong gia đình, hoặc công ty, hoặc vận thế của mỗi người tại phòng làm việc, cho nên 8 phương vị khác nhau trong phòng khách hoặc phòng làm việc cũng sẽ đại biểu cho vận thế khác nhau.

Cụ thể:

1- Phương vị chính Bắc của phòng khách đại biểu cho .

2- Phương vị Đông Bắc đại biểu cho .

3- Phương vị chính Đông đại biểu cho và gia đạo.

4- Phương vị Đông Nam đại biểu cho .

5- Phương vị chính Nam đại biểu cho .

6- Phương vị Tây Nam đại biểu cho (hôn nhân và hạnh phúc).

7- Phương vị chính Tây đại biểu cho .

8- Phương vị Tây Bắc đại biểu cho .

hauthienbatquai.

Trong đó phương vị chính Bắc thuộc Thủy, phương vị Đông Bắc thuộc Thổ, phương vị Chính Đông thuộc Mộc, phương vị Đông Nam thuộc Mộc, phương vị chính Nam thuộc Hỏa, phương vị Tây-nam thuộc Thổ, phương vị chính Tây thuộc Kim, phương vị Tây Bắc thuộc Kim.

Nếu phòng khách tương ứng với các phương vị nói trên mà việc bài trí các vật phẩm phong thủy có liên quan đến ngũ hành của phòng khách thì có thể tạo nên tác dụng vượng vận thế.

Khi khảo sát vị trí thì tốt nhất là vẽ một sơ đồ về phương vị của phòng khách qua la bàn đặt giữa phòng khách, sau đó từ chính giữa phòng khách dùng kim chỉ nam của la bàn để xác định trục Nam Bắc.

Mỗi phương vị xuất phát từ điểm trung tâm sẽ chiếm 45 độ, trong toàn phạm vi 45 độ đó đều thích hợp cho bố cục để kích hoạt tăng tiến vận thế.

Nguồn: “1.001 câu hỏi đáp trên Blogphongthuy.com”

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>