phong thủy cây cối

Cây cối trong vườn và những ảnh hưởng đối với nhà ở

Ngày nay, trên thế giới người ta còn khuyến khích “trồng cây gây rừng”, “phủ xanh thành phố”, bởi tác dụng tốt của cây cối đối với con người. Không có cây che chắn, nhiều vùng bị gió cát không thể canh tác hoa màu. Không có cây xanh, các thành phố bị ô nhiễm