hóa giải nhà phạm tam sát năm 2015

Nhà bị phạm Tam sát và hướng dẫn cách hóa giải Tam sát năm Ất Mùi (2015)

bat quai 360 Ngoài việc nhà ở, công ty, văn phòng, cửa hàng, phòng ngủ, phòng khách, phạm phải hướng có sao xấu “Ngũ Hoàng Đại Sát” chiếu, và sao xấu “Nhị Hắc” chiếu ngay hướng nhà mình đang ở, hoặc hướng công ty, hướng văn phòng, hướng cửa hàng, mỗi năm mỗi hướng, thì bên cạnh đó