cách hóa giải thái tuế sát

Phạm Thái Tuế và hướng dẫn cách hóa giải Thái Tuế năm Ất Mùi (2015)

bat quai 306 do Trong lịch Vạn sự chúng ta thường thấy các tuổi 13, 25, 37, 49, 61, 73…là gặp năm Thái Tuế. Bởi vì Địa chi của năm đó giống như Địa chi năm mình sinh ra, thường gọi là phạm Thái Tuế, hay còn gọi là gặp năm tuổi… Còn trong phong thủy Thái Tuế có