Làm sao để kích hoạt vận thế cho tám phương vị ở khu vực phòng khách?

Hỏi: Trong , tám phương vị tại tại nhà hoặc tại công ty, hoặc tại văn phòng làm việc, mỗi phương vị đều có nội dung khác nhau, vậy tôi muốn kích hoạt 1 trong 8 phương vị này tại tại nhà hoặc tại công ty, hoặc tại văn phòng làm việc, để tăng vượng vận thế tại phương vị đó, thì tôi phải kích hoạt như thế nào để có hiệu quả?

pkhd

Trả lời: 1- Nếu muốn cho vận SỰ NGHIỆP hanh thông, thì phương vị chính Bắc đại biểu cho vận sự nghiệp, trong ngũ hành thì phương vị chính Bắc thuộc hành Thủy, cho nên chỉ cần có vật phẩm phong thủy sinh vượng cho Thủy thì đều có thể tăng vượng vận sự nghiệp, trợ giúp cho tài vận. Trong đó việc sử dụng để kích hoạt là tốt nhất với năng lượng tốt kỳ diệu của mang lại.

batquai24phuongvi

Vì vậy tại phương vị chính Bắc của phòng khách, hoặc phòng làm việc, nên đặt một hoặc màu trắng thuộc hành Kim để sinh cho Thủy. Hoặc đặt một quả cầu Thạch anh hoặc màu đen, màu anh biển thuộc hành Thủy để vượng Thủy, để sinh vượng vận sự nghiệp.

cau-thach-anh-trang-qc210-1760

Cau-thach-anh-den-QC209-1069

cau-da-quang-xanh-QC211-2131-01

2- Nếu muốn cho việc HỌC HÀNH phát triển, thi cử tốt, thì phương vị Đông Bắc đại biểu cho , trong ngũ hành thì phương vị Đông Bắc thuộc hành Thổ, cho nên chỉ cần có vật phẩm phong thủy sinh vượng cho Thổ thì đều có thể sinh vượng .

Tại phương vị Đông Bắc của phòng khách, hoặc phòng học, nên đặt một quả cầu Thạch anh hoặc động Thạch anh màu đỏ, màu hồng, màu tím thuộc hành Hỏa để sinh cho Thổ. Hoặc đặt một quả cầu Thạch anh hoặc động Thạch anh màu vàng hoặc màu nâu thuộc hành Thổ để vượng Thổ, để tăng tiến vận học hành, thi cử.

cau-da-hong-van-qc207-s3-973-01

qua-cau-thach-anh-hong-QC201-10015

qc-thach-anh-tim-QC203-3178-2

qc-thach-anh-vang-non-QC208-2020

cau-da-mat-meo-QC204-3590-1

3- Nếu muốn tốt về SỨC KHỎE và GIA ĐẠO, thì phương vị chính Đông đại biểu cho và gia đạo, trong ngũ hành thì phương vị Đông thuộc hành Mộc, cho nên chỉ cần có vật phẩm phong thủy sinh vượng cho Mộc thì đều có thể tốt cho và gia đạo.

Tại phương vị Đông của phòng khách, hoặc phòng làm việc nên đặt một quả cầu Thạch anh hoặc động Thạch anh màu đen, màu xanh biển, thuộc hành Thủy sinh Mộc. Hoặc đặt một quả cầu Thạch anh hoặc động Thạch anh màu xanh da trời, màu xanh lá, thuộc hành Mộc để vượng Mộc, để tốt vận sức khỏe và gia đạo.

Cau-thach-anh-den-QC209-1265

cau-da-quang-xanh-QC211-2131-01

cau-da-quang-xanh-QC211-1643-1

Cau-ngoc-dong-linh-QC202-918

4- Nếu muốn tốt về TÀI VẬN, thì phương vị Đông Nam đại biểu cho tài vận, trong ngũ hành thì phương vị Đông Nam thuộc hành Mộc, cho nên chỉ cần có vật phẩm phong thủy sinh vượng cho Mộc thì đều có thể tăng vượng tài vận.

Tại phương vị Đông Nam của phòng khách, hoặc phòng làm việc nên đặt một quả cầu Thạch anh hoặc động Thạch anh màu đen, màu xanh biển, thuộc hành Thủy sinh Mộc. Hoặc đặt một quả cầu Thạch anh hoặc động Thạch anh màu xanh da trời, màu xanh lá, thuộc hành Mộc để vượng Mộc, để sinh vượng tài vận.

Cau-thach-anh-den-QC209-1138

cau-da-quang-xanh-QC211-1700

cau-da-quang-xanh-QC211-1643-1

Cau-ngoc-dong-linh-QC202-918

5- Nếu muốn thăng tiến về THANH DANH, thì phương vị chính Nam đại biểu cho , trong ngũ hành thì phương vị Nam thuộc hành Hỏa, cho nên chỉ cần có vật phẩm phong thủy sinh vượng cho Hỏa thì đều có thể sinh vượng .

Tại phương vị Nam của phòng khách, hoặc phòng làm việc nên đặt một quả cầu Thạch anh hoặc động Thạch anh màu xanh da trời, màu xanh lá, thuộc hành Mộc sinh Hỏa. Hoặc đặt một quả cầu Thạch anh hoặc động Thạch anh màu đỏ, màu hồng, màu tím, thuộc hành Hỏa để vượng Hỏa, để thăng tiến vận thanh danh.

Cau-ngoc-dong-linh-QC202-575-01

cau-da-hong-van-qc207-s3-973-01

cau-thach-anh-hong-qc201-1257-1

qc-thach-anh-tim-QC203-3178

6- Nếu muốn may mắn vận ĐÀO (HÔN NHÂN và HẠNH PHÚC), thì phương vị Tây Nam đại biểu cho (hôn nhân và hạnh phúc), trong ngũ hành thì phương vị Tây Nam thuộc hành Thổ, cho nên chỉ cần có vật phẩm phong thủy sinh vượng cho Thổ thì đều có thể sinh vượng (hôn nhân và hạnh phúc).

Tại phương vị Tây nam của phòng khách, hoặc phòng ngủ, hoặc phòng làm việc, nên đặt một quả cầu Thạch anh hoặc động Thạch anh màu đỏ, màu hồng, màu tím thuộc hành Hỏa để sinh cho Thổ. Hoặc đặt một quả cầu Thạch anh hoặc động Thạch anh màu vàng hoặc màu nâu thuộc hành Thổ để vượng Thổ, để sinh vượng vận đào hoa.

cau-da-hong-van-qc207-s3-973-01

qua-cau-thach-anh-hong-QC201-3432-01

qc-thach-anh-tim-QC203-3178-1

qc-thach-anh-vang-non-QC208-3590-2

cau-da-mat-meo-QC204-2958-2

7- Nếu muốn tốt cho , thì phương vị chính Tây đại biểu cho , trong ngũ hành thì phương vị chính Tây thuộc hành Kim, cho nên chỉ cần có vật phẩm phong thủy sinh vượng cho Kim thì đều có thể sinh vượng .

Tại phương vị chính Tây của phòng khách, hoặc phòng ngủ, nên đặt một quả cầu Thạch anh hoặc động Thạch anh màu vàng, màu nâu, thuộc hành Thổ để sinh cho Kim. Hoặc đặt một quả cầu Thạch anh hoặc động Thạch anh màu trắng, thuộc hành Kim để vượng Kim, để sinh vượng vận con cháu.

qc-thach-anh-vang-non-QC208-1084-2

cau-da-mat-meo-QC204-3590-1

cau-thach-anh-trang-qc210-1760

8- Nếu muốn tăng , thì phương vị Tây bắc đại biểu cho , trong ngũ hành thì phương vị Tây Bắc thuộc hành Kim, cho nên chỉ cần có vật phẩm phong thủy sinh vượng cho Kim thì đều có thể sinh vượng .

Tại phương vị Tây Bắc của phòng khách, hoặc phòng làm việc, nên đặt một quả cầu Thạch anh hoặc động Thạch anh màu vàng, màu nâu, thuộc hành Thổ để sinh cho Kim. Hoặc đặt một quả cầu Thạch anh hoặc động Thạch anh màu trắng, thuộc hành Kim để vượng Kim, để sinh vượng vận quý nhân, để bổ trợ tốt cho tài vận.

qc-thach-anh-vang-non-QC208-4012-1

cau-da-mat-meo-qc204-2598-2

cau-thach-anh-trang-qc210-2343-1

Nguồn: “1.001 câu hỏi đáp trên Blogphongthuy.com”

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>